Berichten

De efficiëntste en veiligste methode voor permanente ontharing

Permanente Ontharing

Ontdek de gepantenteerde Energist VPL technologie

– veilig voor alle huidtypes
– efficiënter dan laser en IPL
– klinisch bewezen definitieve ontharing.

De Energist- Ultra met het gepatenteerde VPL™ systeem, heeft alle belangrijke kenmerken voor efficiëntie en veiligheid, zelfs voor donkere huiden.

Terecht claimt Energist: Energist slaagt waar andere systemen falen!

Uit meerdere medische verslagen blijkt dat zelfs mensen die therapie resistent blijken te zijn voor de beste lasers, toch nog goede resultaten bekomen met Energist! (zie medische rapporten van Prof. Dr. R. Knobler, Prof. Dr. R. Neumann, Dr. H. Nahavandi, Dr. G. Holzer, Dr. N. Sandor, e. a.)

De VPL™ methode: de meest geavanceerde lichttechniek!

Energist: the science of beauty…

Hoeveel VPL behandelingen zijn nodig?

Met een efficiënt systeem heeft men gemiddeld 4 à 8 behandelingen nodig.

Meerdere factoren spelen hierbij een rol: de huidskleur en haarkleur, de dikte van de haren, de haardichtheid, de zone, en welke ontharingstechniek men in het verleden heeft toegepast.
ok het juist inschatten en het respecteren van de groeifases naar behandelfrequentie toe, speelt een belangrijke rol. Dit vergt integriteit en ervaring van de behandeltherapeut.

Voorbeeld: Na een eerste behandeling, op de benen bijvoorbeeld, vallen praktisch alle haren uit. Men is dan zo goed als haarvrij gedurende ongeveer 12 weken. Echter, enkel van de haren die in de groeifase waren (max. 25 à 30%) zullen de meeste niet meer terug komen. Na +/- 12 weken is de volgende lichting haren in de groeifase.

De interval tussen de behandelingen moet dus samengaan met de groeifase van de desbetreffende zone:

  • Gelaat: stoppelharen: om de 4 weken
  • Gelaat: fijne haren: om de 6 à 8 weken
  • Oksels en bikini: om de 8 à 10 weken
  • Benen, armen, rug, borst en buik: om de 12 weken.

Dit zijn echter richtlijnen, en deze moeten individueel bijgestuurd worden; te vroeg herbehandelen heeft geen enkele zin, de volgende lichting haren moet duidelijk in de groeifase zijn, bij elke volgende behandeling.

Hoeveel behandeling iemand nodig heeft hangt ook af van het beoogde resultaat. Compleet haarloos zijn is meestal een niet realistische verwachting. Er zullen altijd wat restharen en donshaartjes overblijven. Ook dient men er rekening mee te houden dat de hormoonhuishouding te allen tijde voor enkele nieuwe haren kan zorgen, welke eventueel met een onderhoudsbeurt te verwijderen zijn.

In de medische rapporten spreekt men van succesvolle permanente ontharing* wanneer men 80 à 90% haarreductie constateert.

*FDA definitie: “Permanente haarvermindering is gedefinieerd als de op lange termijn, stabiele vermindering van het aantal haren die teruggroeien na een behandeling. Het aantal haren dat terugkomt moet stabiel zijn over een langere tijd dan de duur van de volledige groeicyclus van de haarfollikels, hetwelk varieert van 4-12 maanden naargelang de plaats op het lichaam. Permanente haarvermindering houdt niet noodzakelijk de eliminatie van alle haren in de behandelde zone in.”

Opgelet! Om optimaal rendement te hebben is het zeer belangrijk dat de huid niet gebruind is vóór elke sessie, door zon of zonnebank. Naar veiligheid toe: een absolute vereiste.
Na enkele sessies zijn het vooral nog fijne haren die overblijven. Energist heeft een speciaal programma voor fijne haren, maar bij fijne haren is het nog belangrijker dat de huid niet bijgebruind is, zelfs niet lichtjes, want fijne haren bevatten slechts een minieme hoeveelheid pigment. Het is dus zeer belangrijk om het kleurcontrast tussen fijne haren en huid zo groot mogelijk te houden.

Therapie resistentie: een laag percentage mensen blijkt om ongekende reden therapie resistent te zijn voor lichtontharing (dit geldt zowel voor laser als voor IPL systemen).
Een ernstige behandelaar zal dan ook altijd eerst een proefbehandeling uitvoeren en samen met de klant het resultaat na 4 weken beoordelen, alvorens met de eigenlijke behandeling te starten.

Graag merken we hierbij op dat hoe sterker het systeem is, hoe minder therapie resistentie zich voordoet. Vanwege de hoge kracht, komt met het VPLTM systeem van Energist praktisch geen therapie resistentie voor.

Wanneer kan er definitief onthaard worden?

Bij lichtontharing zijn we afhankelijk van de haarkleur

Enkel haren die pigment bevatten, kunnen succesvol behandeld worden met laser, IPL of VPL. Dus geen oplossing voor grijs, licht blond of rossig haar (Opgepast: sommige fabrikanten beweren ten onrechte dat hun systeem dat wel kan!).

Bij lichtontharing zijn we ook afhankelijk van de groeifases van de haren

We onderscheiden 3 fases:

  • De groeifase: een haartje bevat veel pigment en is verbonden met de voedingsbodem, waar zich ook de groeicellen bevinden. De haartjes die in deze fase zijn tijdens de behandeling, zijn voor vernietiging vatbaar.
  • De overgangsfase en rustfase: een haartje verliest deels zijn pigment en is niet langer verbonden met de voedingsbodem, waar zich de groeicellen bevinden. De haartjes die zich in deze fases bevinden, zijn tijdelijk niet vernietigbaar.

Gemiddeld 25 à 30% van de lichaamsbeharing is in de groeifase. Daarom zijn altijd meerdere behandelingen nodig.