Hoeveel VPL behandelingen zijn nodig?

Met een efficiënt systeem heeft men gemiddeld 4 à 8 behandelingen nodig.

Meerdere factoren spelen hierbij een rol: de huidskleur en haarkleur, de dikte van de haren, de haardichtheid, de zone, en welke ontharingstechniek men in het verleden heeft toegepast.
ok het juist inschatten en het respecteren van de groeifases naar behandelfrequentie toe, speelt een belangrijke rol. Dit vergt integriteit en ervaring van de behandeltherapeut.

Voorbeeld: Na een eerste behandeling, op de benen bijvoorbeeld, vallen praktisch alle haren uit. Men is dan zo goed als haarvrij gedurende ongeveer 12 weken. Echter, enkel van de haren die in de groeifase waren (max. 25 à 30%) zullen de meeste niet meer terug komen. Na +/- 12 weken is de volgende lichting haren in de groeifase.

De interval tussen de behandelingen moet dus samengaan met de groeifase van de desbetreffende zone:

  • Gelaat: stoppelharen: om de 4 weken
  • Gelaat: fijne haren: om de 6 à 8 weken
  • Oksels en bikini: om de 8 à 10 weken
  • Benen, armen, rug, borst en buik: om de 12 weken.

Dit zijn echter richtlijnen, en deze moeten individueel bijgestuurd worden; te vroeg herbehandelen heeft geen enkele zin, de volgende lichting haren moet duidelijk in de groeifase zijn, bij elke volgende behandeling.

Hoeveel behandeling iemand nodig heeft hangt ook af van het beoogde resultaat. Compleet haarloos zijn is meestal een niet realistische verwachting. Er zullen altijd wat restharen en donshaartjes overblijven. Ook dient men er rekening mee te houden dat de hormoonhuishouding te allen tijde voor enkele nieuwe haren kan zorgen, welke eventueel met een onderhoudsbeurt te verwijderen zijn.

In de medische rapporten spreekt men van succesvolle permanente ontharing* wanneer men 80 à 90% haarreductie constateert.

*FDA definitie: “Permanente haarvermindering is gedefinieerd als de op lange termijn, stabiele vermindering van het aantal haren die teruggroeien na een behandeling. Het aantal haren dat terugkomt moet stabiel zijn over een langere tijd dan de duur van de volledige groeicyclus van de haarfollikels, hetwelk varieert van 4-12 maanden naargelang de plaats op het lichaam. Permanente haarvermindering houdt niet noodzakelijk de eliminatie van alle haren in de behandelde zone in.”

Opgelet! Om optimaal rendement te hebben is het zeer belangrijk dat de huid niet gebruind is vóór elke sessie, door zon of zonnebank. Naar veiligheid toe: een absolute vereiste.
Na enkele sessies zijn het vooral nog fijne haren die overblijven. Energist heeft een speciaal programma voor fijne haren, maar bij fijne haren is het nog belangrijker dat de huid niet bijgebruind is, zelfs niet lichtjes, want fijne haren bevatten slechts een minieme hoeveelheid pigment. Het is dus zeer belangrijk om het kleurcontrast tussen fijne haren en huid zo groot mogelijk te houden.

Therapie resistentie: een laag percentage mensen blijkt om ongekende reden therapie resistent te zijn voor lichtontharing (dit geldt zowel voor laser als voor IPL systemen).
Een ernstige behandelaar zal dan ook altijd eerst een proefbehandeling uitvoeren en samen met de klant het resultaat na 4 weken beoordelen, alvorens met de eigenlijke behandeling te starten.

Graag merken we hierbij op dat hoe sterker het systeem is, hoe minder therapie resistentie zich voordoet. Vanwege de hoge kracht, komt met het VPLTM systeem van Energist praktisch geen therapie resistentie voor.